Syphon Heater
6,000.00 ฿

Beam Heater for Syphon maker เป็นการให้ความร้อนแบบอินฟาเรด ประหยัดพลังงานกว่าแบบแก็สและให้ความร้อนสม่ำเเสมอ

ปกติราคา 8500 บาท ราคาพิเศษ 6000 บาท

สนใจติดต่อ อินเตอร์คอฟ 086 511 8744 / 086 331 0802