คอลเลกชัน: Ice Maker & Refrigerator

สินค้า 15 รายการ
 • Ice Maker Hochizaki KM-40B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  44,950.00 ฿
  ราคาขาย
  44,950.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hochizaki KM-55B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  58,000.00 ฿
  ราคาขาย
  58,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hochizaki KM-80B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  62,500.00 ฿
  ราคาขาย
  62,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hochizaki KM-115B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  82,650.00 ฿
  ราคาขาย
  82,650.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hochizaki KM-140B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  98,500.00 ฿
  ราคาขาย
  98,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hochizaki KMD-201AB + Storage Bin B-301SA (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  129,000.00 ฿
  ราคาขาย
  129,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hochizaki IM-30CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  53,900.00 ฿
  ราคาขาย
  53,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hochizaki IM-45CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  59,000.00 ฿
  ราคาขาย
  59,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-120LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  38,500.00 ฿
  ราคาขาย
  38,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-126LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  38,500.00 ฿
  ราคาขาย
  38,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-150LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  43,500.00 ฿
  ราคาขาย
  43,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-156LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  43,500.00 ฿
  ราคาขาย
  43,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-180LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  49,500.00 ฿
  ราคาขาย
  49,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Refrigerator Undercounter RTW-186LS4
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  49,500.00 ฿
  ราคาขาย
  49,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Water Filter Set 4HC-H
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  8,700.00 ฿
  ราคาขาย
  8,700.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว