คอลเลกชัน: Ice Maker & Refrigerator

สินค้า 18 รายการ
 • Ice Maker Hoshizaki KM-40C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  49,000.00 ฿
  ราคาขาย
  49,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-60C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  60,000.00 ฿
  ราคาขาย
  60,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-80C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาขาย
  68,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-115B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  82,650.00 ฿
  ราคาขาย
  82,650.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-140B (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  98,500.00 ฿
  ราคาขาย
  98,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KMD-201AB + Storage Bin B-301SA (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  129,000.00 ฿
  ราคาขาย
  129,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki IM-30CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  53,900.00 ฿
  ราคาขาย
  53,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki IM-45CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  59,000.00 ฿
  ราคาขาย
  59,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-126MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  43,000.00 ฿
  ราคาขาย
  43,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-128MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  46,000.00 ฿
  ราคาขาย
  46,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-156MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  46,000.00 ฿
  ราคาขาย
  46,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-158MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  52,000.00 ฿
  ราคาขาย
  52,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 3Door Undercounter Chiller RT-186MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  53,000.00 ฿
  ราคาขาย
  53,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 3Door Undercounter Chiller RT-188MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  57,000.00 ฿
  ราคาขาย
  57,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Water Filter Set 4HC-H
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 375.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 375.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 2Door Freezer FT126/128MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 49,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 49,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 2Door Freezer FT156/158MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 52,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 52,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 3Door Freezer FT186/188MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 57,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 57,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว