คอลเลกชัน: Ice Maker & Refrigerator

สินค้า 22 รายการ
 • Ice Maker Hoshizaki KM-40C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  52,000.00 ฿
  ราคาขาย
  52,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-60C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  63,000.00 ฿
  ราคาขาย
  63,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-80C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  70,000.00 ฿
  ราคาขาย
  70,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KM-130C (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  93,000.00 ฿
  ราคาขาย
  93,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KMD-201AB + Storage Bin B-301SA (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  122,000.00 ฿
  ราคาขาย
  122,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki KMD-270AB + Storage Bin B-301SA (Crescent Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  137,000.00 ฿
  ราคาขาย
  137,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki IM-30CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  55,000.00 ฿
  ราคาขาย
  55,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki IM-45CA (Cube Ice)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  62,000.00 ฿
  ราคาขาย
  62,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki IM65A (Cube)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  69,000.00 ฿
  ราคาขาย
  69,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki IM100A (Cube)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  92,000.00 ฿
  ราคาขาย
  92,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki IM130A (Cube)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  102,000.00 ฿
  ราคาขาย
  102,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Ice Maker Hoshizaki IM220AA (Cube)
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  140,000.00 ฿
  ราคาขาย
  140,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-126MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  45,000.00 ฿
  ราคาขาย
  45,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-128MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  48,000.00 ฿
  ราคาขาย
  48,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-156MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  48,000.00 ฿
  ราคาขาย
  48,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 2Door Undercounter Chiller RT-158MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  54,000.00 ฿
  ราคาขาย
  54,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 3Door Undercounter Chiller RT-186MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  55,000.00 ฿
  ราคาขาย
  55,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki 3Door Undercounter Chiller RT-188MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  60,000.00 ฿
  ราคาขาย
  60,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  68,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 2Door Freezer FT126/128MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  53,000.00 ฿
  ราคาขาย
  53,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 2Door Freezer FT156/158MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 54,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 54,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Undercounter 3Door Freezer FT186/188MA-S
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 65,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 65,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Hoshizaki Water Filter Set 4HC-H
  ผู้ขาย
  Hoshizaki
  ราคาปกติ
  จาก 375.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 375.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว