คอลเลกชัน: Roasting Machine

Intercof is the specialized company for coffee roaster, 

Craft The Perfect Roast With Every Batch.

Specialty Roaster

สินค้า 16 รายการ
 • Diedrich Roaster IR-1
  ผู้ขาย
  DIEDIRCH
  ราคาปกติ
  จาก 580,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 580,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  680,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster IR-2.5
  ผู้ขาย
  Diedrich
  ราคาปกติ
  จาก 895,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 895,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster IR-5
  ผู้ขาย
  Diedrich
  ราคาปกติ
  จาก 1,025,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 1,025,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster IR-12
  ผู้ขาย
  Diedrich
  ราคาปกติ
  จาก 1,600,000.00 ฿
  ราคาขาย
  จาก 1,600,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster CR-35 Automation
  ผู้ขาย
  DIEDRICH ROASTERS
  ราคาปกติ
  6,800,000.00 ฿
  ราคาขาย
  6,800,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster CR-70
  ผู้ขาย
  DIEDRICH ROASTERS
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster CR-140
  ผู้ขาย
  DIEDRICH ROASTERS
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Diedrich Roaster CR-280
  ผู้ขาย
  DIEDRICH ROASTERS
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 500 g.
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  199,000.00 ฿
  ราคาขาย
  199,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 1 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  325,000.00 ฿
  ราคาขาย
  325,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 1.5 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  395,000.00 ฿
  ราคาขาย
  395,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 2 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  548,000.00 ฿
  ราคาขาย
  548,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 3 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  654,000.00 ฿
  ราคาขาย
  654,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 6 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  876,000.00 ฿
  ราคาขาย
  876,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 10 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  1,005,000.00 ฿
  ราคาขาย
  1,005,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • MILL CITY 15 kg
  ผู้ขาย
  Mill City
  ราคาปกติ
  1,340,000.00 ฿
  ราคาขาย
  1,340,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว