คอลเลกชัน: Coffee Grinder

เครื่องบดกาแฟ ทั้งแบบ On demand และแบบ Doser  มีทั้งรุ่นที่สามารถใช้กับกาแฟแบบ Pour over และรุ่นที่เหมาะกับกาแฟ  Espresso โดยมีแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Victoria Mythos, EK43, La Cimbali, Casadio
สินค้า 36 รายการ
 • เครื่องบดกาแฟ Single Dose Electric Grinder T64
  ผู้ขาย
  Intercof Corporation Co.,Ltd
  ราคาปกติ
  11,900.00 ฿
  ราคาขาย
  11,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  11,900.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • เครื่องบดกาแฟ T3 On Demand Coffee Grinder
  ผู้ขาย
  Intercof
  ราคาปกติ
  18,900.00 ฿
  ราคาขาย
  18,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig Guatemala
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  97,300.00 ฿
  ราคาขาย
  97,300.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig EK43
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  110,000.00 ฿
  ราคาขาย
  110,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig EK43T
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  120,000.00 ฿
  ราคาขาย
  120,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mahlkonig EK43S (Coffee Burr)
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  119,500.00 ฿
  ราคาขาย
  119,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mahlkonig EK43ST (Turkish Burr)
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  122,500.00 ฿
  ราคาขาย
  122,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig X54
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  25,000.00 ฿
  ราคาขาย
  25,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig E65S
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  87,000.00 ฿
  ราคาขาย
  87,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig E65S GBW
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  108,000.00 ฿
  ราคาขาย
  108,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig E80 Supreme
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  129,000.00 ฿
  ราคาขาย
  129,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Malhkonig Tanzania
  ผู้ขาย
  Malhkonig
  ราคาปกติ
  75,000.00 ฿
  ราคาขาย
  75,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Victoria Mythos 1
  ผู้ขาย
  Victoria Adriano
  ราคาปกติ
  88,200.00 ฿
  ราคาขาย
  88,200.00 ฿
  ราคาปกติ
  80,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Victoria Mythos Two Variable
  ผู้ขาย
  Victoria Adriano
  ราคาปกติ
  118,000.00 ฿
  ราคาขาย
  118,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mazzer Grinder Super Jolly Electronic
  ผู้ขาย
  Mazzer
  ราคาปกติ
  53,000.00 ฿
  ราคาขาย
  53,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mazzer Grinder Major V Electronic
  ผู้ขาย
  Mazzer
  ราคาปกติ
  80,000.00 ฿
  ราคาขาย
  80,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mazzer Grinder Kony S Electronic
  ผู้ขาย
  Mazzer
  ราคาปกติ
  96,000.00 ฿
  ราคาขาย
  96,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mazzer Grinder Robur S Electronic
  ผู้ขาย
  Mazzer
  ราคาปกติ
  126,000.00 ฿
  ราคาขาย
  126,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Mazzer Grinder ZM Filter
  ผู้ขาย
  Mazzer
  ราคาปกติ
  157,000.00 ฿
  ราคาขาย
  157,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • La San Marco # 92 Timer
  ผู้ขาย
  LA SAN MARCO
  ราคาปกติ
  28,000.00 ฿
  ราคาขาย
  28,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • La San Marco 97/A # 97 Automatic
  ผู้ขาย
  LA SAN MARCO
  ราคาปกติ
  39,000.00 ฿
  ราคาขาย
  39,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • La San Marco #97 Instant
  ผู้ขาย
  LA SAN MARCO
  ราคาปกติ
  46,000.00 ฿
  ราคาขาย
  46,000.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • La cimbali CM On Demand
  ผู้ขาย
  LA CIMBALI
  ราคาปกติ
  49,900.00 ฿
  ราคาขาย
  49,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • La Cimbali Auto Coffee Grinder
  ผู้ขาย
  LA CIMBALI
  ราคาปกติ
  38,900.00 ฿
  ราคาขาย
  38,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Casadio Enea 64 AUT
  ผู้ขาย
  Casadio
  ราคาปกติ
  38,900.00 ฿
  ราคาขาย
  38,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Casadio Enea On Demand
  ผู้ขาย
  Casadio
  ราคาปกติ
  49,900.00 ฿
  ราคาขาย
  49,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Casadio Theo64 With Timer
  ผู้ขาย
  Casadio
  ราคาปกติ
  38,900.00 ฿
  ราคาขาย
  38,900.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Carimali Grinder MCT54
  ผู้ขาย
  Carimali
  ราคาปกติ
  29,500.00 ฿
  ราคาขาย
  29,500.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว