Brewing October 2019
Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019 Brewing October 2019
6,500.00 ฿

Brewing Course 1-2 วัน เป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับกาแฟชงกาแฟที่ไม่ใช้เครื่องชงกาแฟ Espresso โดยจะสอนเกี่ยวกับการ Brewing เกือบทุกแบบ และ เรียนรู้เกี่ยวกับการ Pour Over 

1. Basic course 1 วัน ราคา 6,500 บาท

2. Advance course 2 วัน ราคา 12,500 บาท (ต่อเนื่องจากคอร์ส Basic)

  • Coffee Brewing ฺBasic 1 วัน ***
 เวลา 10.00-17.00 น. ราคา 6,955.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • Coffee Brewing  Advance 2 วัน***
เวลา 10.00-17.00 น. ราคา 13,375.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086-504-4226 / 086-511-8744
สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษฯ
www.scith.org