Brewing 18-19 July 2019
Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019 Brewing 18-19 July 2019
6,500.00 ฿

Brewing Course 1-2 วัน เป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับกาแฟชงกาแฟที่ไม่ใช้เครื่องชงกาแฟ Espresso โดยจะสอนเกี่ยวกับการ Brewing เกือบทุกแบบ และ เรียนรู้เกี่ยวกับการ Pour Over 

1. Basic course 1 วัน ราคา 6,500 บาท

2. Advance course 2 วัน ราคา 12,500 บาท (ต่อเนื่องจากคอร์ส Basic)

เดือนเมษายน 2562
• Coffee Brewing 
วันที่ 26-27 เม.ย. 2562 เวลา 10.00-17.00 น.
เดือนพฤษภาคม 2562
• Coffee Brewing 
วันที่ 10-11 พ.ค. 2562 เวลา 10.00-17.00 น.
เดือนมิถุนายน 2562
วันที่ 21-22 ก.ค. 562 เวลา 10.00-17.00 น.
เดือนกรกฎาคม 2562
  • Coffee Brewing ฺBasic 1 วัน ***
วันที่ 18 กรกฎาคม .2562 เวลา 10.00-17.00 น. ราคา 6,955.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • Coffee Brewing  Advance 2 วัน***
วันที่ 18-19 กรกฎาคม .2562 เวลา 10.00-17.00 น. ราคา 13,375.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086-504-4226 / 086-511-8744
สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษฯ
www.scith.org