Brewing Course
Brewing Course Brewing Course Brewing Course Brewing Course
6,500.00 ฿

Brewing Course 1-2 วัน เป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับกาแฟชงกาแฟที่ไม่ใช้เครื่องชงกาแฟ Espresso โดยจะสอนเกี่ยวกับการ Brewing เกือบทุกแบบ และ เรียนรู้เกี่ยวกับการ Pour Over 

1. Basic course 1 วัน ราคา 6,500 บาท

2. Advance course 2 วัน ราคา 12,500 บาท (ต่อเนื่องจากคอร์ส Basic)

เดือนเมษายน 2562
• Coffee Brewing 
วันที่ 26-27 เม.ย.2562 เวลา 10.00-17.00 น.
เดือนพฤษภาคม 2562
• Coffee Brewing 
วันที่ 10-11 พ.ค.2562 เวลา 10.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086-504-4226 / 086-511-8744
สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษฯ