คอลเลกชัน: Coffee Learning (Specialty Coffee Course)

Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH) เป็นสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเเศษ ที่ได้รับการ Certified จากสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA) ให้เป็น PREMIER CAMPUS ในการจัด Course Education Pathway ของสมาคม ในย่าน South East Asia

นอกจากนั้นทางสถาบันฯ ยังมีการเปิดการเรียนสอนของ Coffee Quality Institute (CQI) เช่น Q Arabica Grader, Q Robusta Grader และ Q Processing (New Course) รวมทั้งคอสเบื้องต้นอย่าง Barista, Brewing, Cupping & Sensory,  Green Coffee และ Roasting

Coffee Program

เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ด้านกาแฟ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันกาแฟพิเศษ SCITH ให้เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ที่แรกและที่เดียวที่สามารถสอนความรู้เกี่ยวกับกาแฟ แบบครบวงจร ทั้งหลักสูตรของ SCAA, SCAE และ CQI และอื่นๆ

สินค้า 1 ราย
 • Brewing Course
  ผู้ขาย
  SCITH
  ราคาปกติ
  0.00 ฿
  ราคาขาย
  0.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว