Brewista Smart Scale
2,990.00 ฿

Brewista Smart Scale II 

เป็นตาชั่งดิจิตอล ที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้ ที่วงการกาแฟระดับโลกให้การยอมรับ นอกฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ตาชั่ง Brewista ยังสามารถกันน้ำ แถมมีแผ่นยางอีกด้วย

The Brewista Smart Scale II has been developed with the barista in mind, featuring 6 easy to use modes.  It is perfect for both espresso and pour over brewing methods....and it now comes with a rechargeable battery !(please note micro USB cable not included) 

Mode 1: Fully manual mode - User tares & starts timer manually. 

Mode 2: Espresso mode - Auto-tare and auto-timer with immediate timer start.  

Mode 3: Espresso mode - Auto-tare with manual-timer start.

Mode 4: Espresso mode - Auto-tare only, timer is not active. 

Mode 5: Espresso mode - Auto-tare and auto-timer with timer starting when liquid hits cup.

Mode 6: Pour Over mode - Manual tare and timer functions.

 

Other Features:

- Rechargeable  battery (Do not over charge the battery)

- Easy to read LCD display

- Silicone protective pad - helps protect scale from water spillage and surface scratches

- Large protective cover that can also be used as a weighing tray

- Weighing capacity - 2000 g

Accuracy - 0.1 g

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. บริษัทอินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ผ่านทาง บริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป
  2. การรับประกันงานซ่อมหมายความถึงผู้ขายรับซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ อันความเสียหายนั้นเกิดจาก การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ขายอย่างถูกต้องถูกวิธี หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากผู้ขายหรือก่อนผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป)  
  3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี กาฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
  4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากทางบริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น
  5. รหัส(Serial No.) ของอะไหล่ที่ติดอยู่จะต้องไม่เคยถูกแกะ หรือ ดัดแปลงใดๆ
  6. ประกันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า
  7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Hotline 086-331-0802 / 086-511-8744                         Email: info@intercof.co.th