Stagg Pour Over Kettle
Stagg Pour Over Kettle
Stagg Pour Over Kettle
Stagg Pour Over Kettle
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Stagg Pour Over Kettle
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Stagg Pour Over Kettle
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Stagg Pour Over Kettle
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Stagg Pour Over Kettle

Stagg Pour Over Kettle

ผู้ขาย
Fellow
ราคาปกติ
4,400.00 ฿
ราคาขาย
4,400.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 

Stagg Pour Over Kettle – Copper 

*หมายเหตุ ราคานี้รวม Vat7% แล้ว

One of the most unique kettle designs on the market - the Stagg pour over kettle is a beautifully functional creation.  The precision pour spout, coupled with the built-in brew-range thermometer gives you exceptional functionality. 

Pour at an even, slow pace with Stagg's counterbalanced handle that moves the centre of mass back towards your hand. 

Features:

- Compatible with gas, electric, and induction ranges

- Stainless Steel body, BPA-free polypropylene lid

- 1 litre boiling capacity

- Available in Black, Silver & Copper

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทอินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ผ่านทาง บริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป

2. การรับประกันงานซ่อมหมายความถึงผู้ขายรับซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ อันความเสียหายนั้นเกิดจาก การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ขายอย่างถูกต้องถูกวิธี หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากผู้ขายหรือก่อนผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป)

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี กาฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากทางบริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

5. รหัส(Serial No.) ของอะไหล่ที่ติดอยู่จะต้องไม่เคยถูกแกะ หรือ ดัดแปลงใดๆ

6. ประกันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า