Brewista Stout Spout Variable Kettle
3,750.00 ฿

Brewista Stout Spout Variable Kettle

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กาต้มน้ำอีเล็คทรอนิค แบบตั้งอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับการชงกาแฟประเภท Pour Over เกือบทุกรูปแบบ เพราะสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ

The Brewista Stout SpoutTM Variable Kettle is designed with a revolutionary spout profile allowing accurate pouring all while allowing you to set and control the perfect temperature at the push of a button. The open design of the spout allows for fast pouring when you just need to get the orders out. Made of 25 gauge 300 series Stainless Steel, the Stout SpoutTM is built to last. 
With a generous 1.2 ศ capacity and ergonomic easy grip handle it is designed for comfortable use. 

- Open tapered spout for accurate pouring
- Generous 1.2 L capacity
- Temperature displayed in Fahrenheit or Celsius
- Precise digital temperature selection
- Common temperature presets
- Easy grip handle
- Actual temperature in kettle displayed on LCD
- Keep Warm feature maintains temperature for one hour
- Auto-start: wake up ready to make a perfect brew
- Lift off base, no cord on kettle to interfere with pouring
- Removable power cord in most markets outside of North America.

https://youtu.be/OVHGzuzGKTs

https://youtu.be/OVHGzuzGKTs

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ผ่านทาง บริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป

2. การรับประกันงานซ่อมหมายความถึง ผู้ขายรับซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ อันความเสียหายนั้นเกิดจาก การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ขายอย่างถูกต้องถูกวิธี หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากผู้ขายหรือก่อนผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี กาฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากทางบริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

5. รหัส (Serial No.) ของอะไหล่ที่ติดอยู่จะต้องไม่เคยถูกแกะ หรือ ดัดแปลงใดๆ

6. ประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5788035-7 ต่อ 13 หรือ Hotline 086-331-0802 / 086-511-8744 Email: info@intercof.co.th

For international shipping please contact info@intercof.co.th