Brazil Espresso
Brazil Espresso Brazil Espresso
375.00 ฿

BRAZIL ESPRESSO (Single Origin) จำหน่ายกาแฟพิเศษ บราซิล เอสเปรสโซ่ คั่วระดับ Espresso 

สินค้าจากร้าน Red Diamond Cafe

Brazil Espresso Flavor: 
Toffee, Nutty, Peanut, Caramel, Creamy Body

 

จำหน่ายในราคาพิเศษ 375 บาท / 250 กรัม (ไม่รวมภาษีและค่าส่ง)

 สามารถสั่งซื้อที่ บจก.อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น

02 542 4117-8 / 086-331-0802 / 086-511-8744

www.intercof.co.th