Bonavita Brewer
11,000.00 ฿

Bonavita 8 Cup Stainless Brewer

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เป็นเครื่องดริปที่นิยมกันมากในตลาดอเมริกัน เพราะว่ากันว่ามีรสชาติที่ดีเกือบจะเหมือนการ ดริปที่ร้าน เหมาะสำหรับออฟฟิศหรือที่บ้านที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำ

When using a Bonavita coffee brewer, you're one press of a button away from the perfect cup of coffee. It's been described as the machine that will make you something 90 percent as good as pour-over 100 percent of the time! Bonavita have refined this brewer to a point where only the essential elements are used therefore making it incredibly easy to make a consistently great coffee everytime.

What else could you ask for in your first morning cup?

So many things factor in making the BV1900TS the "go to" coffee maker:

- One-touch brew operation with auto-off function

- Powerful and precise 1500 watt heater maintains optimal brewing temp of 91-96C

- Larger showerhead allows for even and uniform saturation and extraction.  

- Optional pre-infusion mode which wets freshly roasted ground coffee to allow degassing prior to brewing

- Durable stainless steel lined thermal carafe 

- Carafe lid, V shape filter basket and showerhead are all dishwasher safe and BPA-free

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1. บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ผ่านทาง บริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป

2. การรับประกันงานซ่อมหมายความถึง ผู้ขายรับซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ อันความเสียหายนั้นเกิดจาก การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ขายอย่างถูกต้องถูกวิธี หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากผู้ขายหรือก่อนผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป)  

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี กาฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากทางบริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

5. รหัส (Serial No.) ของอะไหล่ที่ติดอยู่จะต้องไม่เคยถูกแกะ หรือ ดัดแปลงใดๆ

6. ประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-5788035-7 ต่อ 13 หรือ Hotline 086-331-0802 / 086-511-8744

Email: info@intercof.co.th

For international shipping please contact info@intercof.co.th