Barista Course
Barista Course Barista Course Barista Course
3,500.00 ฿
ืBarista course มี 2 คอร์ส คือ
1. Basic course 1 วัน ราคา 3,500 บาท
2. Full Course 2 วัน ราคา 5,000 บาท
๊Up Coming Course !!!
เดือนเมษายน 2562
• Barista course
วันที่ 18-19 เมษายน 2562
วันที่ 22-23 เมษายน 2562
วันที่ 24-25 เมษายน 2562
วันที่ 29-30 เมษายน 2562
(เวลา 10.00-16.30 น.)
เดือนพฤษภาคม 2562
• Barista course
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
(เวลา 10.00-16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086-504-4226 / 086-511-8744
สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษฯ