30 L Water & Dust Collector
7,100.00 ฿

30 L Water & Dust Collector

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

Feature:

 • Stainless Steel bucket body
 • Anti-scratch
 • Easy cleaning
 • Quiet working (with low noise motor)
 • Apply to both dry and wet absorption
 • Equiped 3pcs of sound-proof pads
 • Ideal for a variety of floor types: carpets, tiles, vinyl, concrete
 • Strong and durable stainless steel tank
 • Powerful, low noise motor with strong suction
 • Model of cooling: air circulating system
 • Equipped with sound proof pads Removable head for easy cleaning
 • Large wheel plate

 

Dimensions:

          Height

: 760 mm

          Tank diameter  

: 345 mm

          Cable length

: 700 cm

          Hose diameter

: 36 mm

 

Specification:

          Voltage

: 220 V - 240 V

          Power

: 1000 W

          Function

: absorb both water and dirt

          Mode of cooling

: circulating air cooling

          Air flow rate

: 53 litre/S

          Vacuum suction 

: 210 mbar

          Color

:  Yellow

 

Capacity: 30 Litre

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ผ่านทาง บริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป

2. การรับประกันงานซ่อมหมายความถึง ผู้ขายรับซ่อมแซมสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกติ อันความเสียหายนั้นเกิดจาก การใช้งานตามคำแนะนำของผู้ขายอย่างถูกต้องถูกวิธี หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากผู้ขายหรือก่อนผู้ซื้อ ซื้อสินค้าไป (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป)  

3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี กาฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจากทางบริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น

5. รหัส (Serial No.) ของอะไหล่ที่ติดอยู่จะต้องไม่เคยถูกแกะ หรือ ดัดแปลงใดๆ

6. ประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5788035-7 ต่อ 13 หรือ Hotline 086-3310802 /086-5118744 Email:info@intercof.co.th