Educational (กาแฟพิเศษ) Specialty Coffee

Educational (กาแฟพิเศษ) Specialty Coffee

สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (SCITH) เปิดให้ความรู้และฝึกอบรมด้าน การคั่ว การชง การชิม การเป็นบาริสต้า ซึ่งทุกรายวิชามีระดับให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนตามลำดับความยากง่ายทั้ง 3 ดับคือ ระดับพื้นฐาน  (Foundation)  ระดับกลาง (Intermediate) และระดับมืออาชีพ (Professional) และเราให้บริการหลักสูตร CQI (Arabica และ...
อ่านต่อ
Roasting 24-27 September 2019

SCITH

Roasting 24-27 September 2019

จาก 3,000.00 ฿

Cupping 29 August 2019

SCITH

Cupping 29 August 2019

จาก 2,000.00 ฿

Brewing 29-30 August 2019

SCITH

Brewing 29-30 August 2019

จาก 2,000.00 ฿

Barista September 2019

SCITH

Barista September 2019

จาก 1,000.00 ฿