Thailand leading company specializing in coffee machinery, Coffee ingredients and Education

เรียนชิมกาแฟ

 

 

การเรียนชิมกาแฟ หรือที่นิยมเรียนกกันว่า Cupping เป็นการเรียนที่สำคัญที่สุดของการประกอบอาชีพธุรกิจกาแฟ เพราะไม่ว่าจะทำด้านไหน (บาริสต้า, นักคั่ว และนักชง) ก็จำเป็นต้องมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการชิม (Cupping) ติดตัวไว้เสมอ

โดยการ Cupping ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีพรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และหาได้จากการเพิ่มประสบการร์ในการชิมของตัวเอง ให้มากขึ้น

แบ่งการเรียนออก เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. คอร์สเรียนเบื้องต้น (Basic Cupping) 1 วัน  อัตราค่าเรียน 4,000 บาท

2. คอร์สเรียนพิเศษ (Special Cupping) 2 วัน อัตราค่าเรียน 9,000 บาท

(คอร์สพิเศษนี้ เหมาะกับคนที่ต้องการไปเรียนเพิ่มเติมต่อด้าน Q Grader หรือ ผู้ที่ต้องการความรู้มาต่อยอดในสาขาที่ประกอบธุรกิจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักชงแบบ Pour Over หรือ นักคั่วกาแฟ)

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน

คุณเช  092-245-2962 หรือ มือถือออฟฟิศ 086-331-0802 / 086-511-8744
ID LINE: chekung57

ประวัติผู้สอน

คุณนิวัตร์ บรรจบพุดซา

Q-Arabica Grader, SCAE Professional Sensory Skill, Scenetone Flavorist Intermediate

Experienced Cupper